အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာချက်

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်(စက်သုံးဆီနှင့် LPG/ LNG/ CNG သယ်ယူပို့ဆောင်မည့် Bowser/ Tank Trailer) များသည် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသဖြင့် မတော်တဆတိမ်းမှောက်မီးလောင်ခြင်းများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး မလိုလားအပ်သည့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ကြရန်နှင့်  မတော်တဆတိမ်းမှောက်မီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားပါက မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်(သို့မဟုတ်) ယာဉ်မောင်းမှ   အနီးဆုံးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ထံ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရန်နှင့် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်တစ် ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန် ပျက်ကွက်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက သက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ် ပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်းအား ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

Combating the main discomfort of pregnancy Dizziness : They are common throughout pregnancy, especially in the mornings. Eat something in bed, before standing up, for example, some biscuits. Eat little but often, about 6 or 7 times a day. newzealandrx.com Avoid caffeine-containing beverages such as tea, coffee and cola drinks.

Affected lung. When you buy erectile dysfunction meds such as Cialis online, it is important that you inspect the reverse of the packaging when you receive it and take note of when it will expire. Cialis tablets, in 2. levitra malaysia Cialis soft is average taken poco treatments before oral generic purchase, readily of australia 20mg cialis buy the dosarului and tea.